Vol 4, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

Sripragna CH, Bhagyashree K V, Bharath S P, Yatheeshkumar K S, Sandeep K V
PDF
1-5
Mamatha M C, Samiksha Sinha, Sampadha T S, Rashmi A S, Dr Ganashree T S
PDF
6-11
K. Pal
PDF
12-14
Khandare V.V, Patil Shrutika S, Patil Prachi P, Chougule Sonal S
PDF
15-18
Snehal B Madane, Yogeshwari D Patil, Saipriya Nainwad, Akshata A Kabadage, M.S. Kumbhar
PDF
19-25