Vol 2, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

Joseph Anthony Prathap, T. S. Anandhi
PDF
Hemant Kumar, Devesh Kumar, Nitin Kumar Saxena
PDF
Vishwanath R. Mane, Abhijeet S. Kadam, Sudhir J. Sawant, Vinayak A. Patil, Ganesh B. Lokhande, Suryawanshi A A
PDF
Koustubh H. Shedbalkar, Yogesh K. Patil, Aniket V. Mokashi, Rutuja L. Patil, Pratiksha D. Sawant, Priyanka S. Udgave
PDF
Jamadar Asif, Aparadh Pooja, Attar Saniya, Kamble Pooja, Salunkhe Varsha, Mane Priyanka
PDF